Hizmetlerimiz

Hizmet Standartlarımız

YPC Proje Danışmanlık İnşaat Yem ve Yem Katkı Ürünleri olarak farklı alanlarda sunmakta olduğumuz hizmetlerin ortak noktasını belirleyen müşteri hizmeti standartlarımız ise;

1. İş ortaklarımızın ihtiyaçları ve gereksinimlerini analiz ederek sağlamış olduğumuz profesyonel hizmetlerin hangilerinden faydalana bileceklerini belirlemek,

2. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilmemiz, üstlendiğimiz işleri en iyi şekilde yerine getirebilmemizi ve bizden istenilenleri aşan hizmetleri sunmak amacıyla hizmet hedeflerimizi geliştirmek,

3. hedeflenen hizmet standardım

ıza ulaşabilmek için uygun bir hizmet planı hazırlamak, yükümlülüklerimizi yerine getirmek, olası sorunları öngörebilmek ve sürprizlerden kaçınabilmek için hizmet planlarımızı doğru şekilde uygulamak ve çözüm sürecini takip etmek.

4. İş ortaklarımız ile hizmetlerimizin değer ve kalitesini daha iyi algılayabilmeleri için etkin ve sürekli iletişim içerisinde olmak,


5. İş ortaklarımızın yönetim kadrolarını işlerinin durumları hakkında bilgilendirmek ve işlerini geliştirmeleri konusunda profesyonel olarak tavsiyelerde bulunmak,

6. Etkin iletişimi teşvik etmek amacıyla kilit yönetim kadrosu ile olan ilişkilerimiz sürekli olarak ilerletmek, güçlendirmek ve müşteri sadakatini arttırmak, iş ortaklarımızın bizden almış oldukları hizmetler hakkındaki değerlendirmelerini düzenli olarak istemek,

7. İş ortaklarımızdan talep edilen hizmet ücretlerimizi, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi ve üstlendiğimiz sorumluluklar göz önüne alındığında, iş ortaklarımızca makul ve adil olarak algılanacak şekilde belirlenmektedir.