YPC Proje Danışmanlık olarak yeni yatırımcılarımıza, mevcut çiftçilerimize Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) projeleri Kapsamında;

 1. Yer seçimi; arazinin yatırım için uygun olup olmadığı konusunda teknik incelenmesi ve değerlendirilmesinin yapılması,
 2. Yatırımcı için yatırımı planlanan konu üzerinden kapasiteye yönelik fizibilite raporunun hazırlanması, maliyet hesabının yapılması,
 3. Takım projelerinin hazırlanması (Mimari, statik, mekanik ve tesisat projelerinin, makine yerleşim planlanın hazırlanması ve çizimi), tüm resmi izin ve ruhsatlarının alınması ve takibinin yapılması, aplikasyonun (ITRF/ED50 Koordinat Sistemine Göre) ve koordinatlı teknik belgenin çıkarılması,
 4. İş planın Yapılması,
 5. Tekliflerin ve ihalelerin hazırlanması ve yapılması,
 6. Teknik projenin yazımı, 7. SWOT analizinin yapılması,
 7. Finansal Tabloların oluşturulması,
 8. Damızlık-süt sığırcılığı, küçükbaş yetiştiriciliğin de sürü projeksiyonunu planlamak ve rasyonlarının yapılması,
 9. Başlangıç, İlerleme ve sonuç raporlarının hazırlanması,
 10. Ödeme Talebi paketinin Hazırlanması,
 11. Online sisteme giriş ve çıktılarının alınması,
 12. Dosyalama ve TKDK'ya proje sunumu,